iz programa za 2018. godinu

Nastavilo se asfaltiranje ulica u Ivancu, ali ne i onih koje su u obuhvatu Aglomeracije!

Objavljeno: 23.08.2018. 18:51

Zadnja izmjena: 24.08.2018. 14:15

Nastavljeno je asfaltiranje ulica u Ivancu iz programa za 2018. godinu, položen je asfalt u dijelu Gupčeve ulice, a dovršena je i Ulica kralja Tomislava, te je asfaltiran i spoj Frankopanska – Rajterova.

Do kraja tjedna treba biti položen i grubi sloj asfalta u Zavojnu, Zagorsku, Vinogradsku i Gupčevu ulicu, a radovi se nastavljaju i dalje, s time da su u ovogodišnjem programu i ceste na području Prigorca, Vuglovca, Salinovca i Škriljevca.

S obzirom na dvojbe pojedinih građana o tome da li će se u ulicama koje su sada asfaltirane razbijati zbog radova na sustavu Aglomeracije Ivanec, odgovor je – ne. Naime, moderniziraju se samo one ulice koje nisu u obuhvatu Aglomeracije.

Programom modernizacije cesta za 2018. godinu ujedno je krenuo i srednjoročni modernizacijski program na području grada Ivanca 2018. – 2022. kojim je predviđeno da se u iduće 4 godine asfaltira 32 kilometara ulica i nerazvrstanih cesta na cijelom gradskom području, što će stajati više od 20 milijuna kuna.

Komentari