radovi u gornjem knegincu

Nastavlja se izgradnja nasipa uz rijeku Plitvicu - omogućit će se veći prihvat vode tijekom obilnijih padalina

Objavljeno: 31.10.2016. 20:30

Nakon što su već ranije ove godine izvršeni radovi na izmicanju (translaciji) nasipa uz rijeku Plitvicu na nekoliko dionica, sada se prišlo radovima na izgradnji nasipa nizvodno od mosta u Kučanskoj ulici pa do ušća potoka Mozdernjak u rijeku Plitvicu.
Radove je na svom zemljištu odobrila Općina Gornji Kneginec, a radovima će se omogućiti veći kapacitet prihvata i protoka vode unutar inundacijskog pojasa rijeke Plitvice tijekom obilnijih padalina. Općina Gornji Kneginec izradila je i projekt oborinske odvodnje Poduzetničke zone i područja nizvodno od naselja Kneginec Donji, a sukladno njemu izgraditi će se i kanalska oborinska odvodnja kroz Poduzetničku zonu Kneginec do potoka Mozdernjak.

Komentari