U mjesecu travnju u Gradsko komunalno poduzeće Pre–kom d.o.o. Prelog stigla je informacija o prolasku treće faze – financijske kontrole od strane Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za projekt „Opremanje i modernizacije Kompostane Prelog“, a ovog je tjedna potpisan Ugovor za ovaj projekt.

Projekt je potpisao direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković, a vrijednost projekta je 4.447.956,07 kuna, dok bespovratna sredstva iznose 2.194.535,06 kuna.

Provedbom ovoga projekta, Kompostana Prelog će biti uređena prema svim vrhunskim, europskim, standardima, a kapacitet će se povećati na 7200 tona godišnje. Kompostana Prelog trenutno proizvodi kvalitetan kompost, uz korištenje efektivnih mikroorganizama te se kompost prodaje na području Republike Hrvatske, a dio završava i u susjednoj Sloveniji. Putem projekta nabavit će se novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Također će se u sklopu projekta napraviti automatizirani sustav vlaženja komposta te će se oko kompostane posaditi lipe.

U sklopu projekta osigurana su i sredstva za plaće zaposlenika Pre-koma koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. U narednom razdoblju Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. očekuje potpisivanje još dva ugovora za europske projekte i to za: nabavu dva nova komunalna vozila, vrijedan 1,82 milijuna kuna te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, vrijedan 4,2 milijuna kuna.

Ključne riječi: grad prelog, Pre-kom d.o.o.,

Komentari

28.05.2020. 20:07h Zadnja izmjena: 28.05.2020. 20:16