za udruge

Foto - Nastavljaju se radovi na obnovi stare škole u Salinovcu

Objavljeno: 11.11.2021. 18:09

Zadnja izmjena: 11.11.2021. 18:09

U sklopu radova na adaptaciji i rekonstrukciji stare škole u Salinovcu počele su pripreme za predviđeno rušenje sadašnjeg ulaznog dijela u zgradu sa sjeverne strane, koji je u iznimno lošem stanju.

Nakon uklanjanja navedenog dijela objekta, uredit će se novi ulaz u staru školu na kojoj će se, nakon uklanjanja starog i trošnog krovišta, graditi novo višestrešno krovište, a koje će se pokriti limom u imitaciji crijepa. U ovoj fazi vrijednost investicije iznosi 948.500 kuna, a financira se iz proračuna Grada Ivanca. Nakon obnove Grad Ivanec će uređen objekt staviti na raspolaganje za rad svim mjesnim udrugama (KUD Salinovec, DVD, Skrajski pajdaši, Društvo za športsku rekreaciju), ali i ostalim zainteresiranim udrugama civilnog društva, koje će u njemu naći kvalitetno mjesto za funkcionalni boravak i rad.

- Time će se unutarnji prostori kvalitetno zaštititi i stvoriti preduvjeti za nastavak radova u drugoj fazi, kada će cijeli objekt biti podvrgnut kompletnoj energetskoj obnovi. Grad će projekt energetske obnove (nova fasada, vanjska i unutarnja stolarija, grijanje, rasvjeta i dr.) kandidirati na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - rekao je gradonačelnik Milorad Batinić.

Komentari