oprez za vozače

Ne radi semafor u blizini Varaždinskog groblja

Objavljeno: 28.08.2017. 13:34

Zadnja izmjena: 28.08.2017. 13:34

Prema fotografiji koju nam je poslao čitatelj, ne rade semafori na križanju u blizini Varaždinskog groblja.

Premda je sada to križanje regulirano znakom STOP, ipak kvar semafora znači da vozači moraju biti dodatno oprezni. Nadamo se da će se kvar brzo otkloniti.

Komentari