Nesvakidašnji prizori na prometnicama iznenadili su mještane Novog Marofa i okolnih  mjesta.

U protekla tri tjedna Novomarof?ani su na svojim prometnicama primijetili kamione Hrvatske vojske kako ujutro izme?u 9 i 9,50 sati prolaze kroz Novi Marof i prema Varaždinu voze vojne topove.

Oko 9 sati ujutro prolaze kroz Novi Marof s topovima, a ve? se oko 9,50 vra?aju istim putem – javili su nam mještani Novog Marofa.

Kako smo saznali, vojni topovi, ali i drugo naoružanje, prevozi se u vojno skladište „Varaždin breg“ na Banjš?ini.

Iako se prije tri godine mnogo govorilo o tome da ?e se vojno skladište na Banjš?ini zatvoriti i tamo izgraditi zabavni park, od te ideje zasad još ne?e biti ništa.

Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske odgovorili su nam da se vojni topovi i oružje i dalje voze u vojno skladište Varaždin breg.

Vezano za vaš upit, izvještavamo vas kako je u tijeku optimiziranje skladišnih kapaciteta koje koriste Oružane snage Republike Hrvatske te se u sklopu navedenog dio naoružanja prevozi u vojno skladište „Varaždin Breg“, koje se nalazi na Banjš?ini – odgovorili su iz MORH-a.

Tako?er, odgovorili su da ?e se vojno skladište i dalje koristiti u iste svrhe.

Tako?er, napominjemo da ?e se vojno skladište „Varaždin breg“ do daljnjega koristiti kao perspektivno skladište za Oružane snage RH – re?eno je u odgovoru MORH-a.

Vojno skladište „Varaždin breg“ na Banjš?ini bilo je jedno od najve?ih na ovim prostorima. Kada su 20. rujna 1991. godine, za varaždinskih dana rata, doma?e obrambene snage preuzele nadzor nad vojnim skladištem, naoružanje hrvatskih borbenih snaga pove?alo se za sedam puta.

Mnogi povjesni?ari kažu kako je to bila prekretnica u Domovinskom ratu, jer su u ruke hrvatskih borbenih snaga došle velike koli?ine oružja, kojeg dotad nije bilo.

Vojno skladište „Varaždin breg“ na Banjš?ini preuzeto je mirno, bez borbi, nekoliko dana prije kraja varaždinskih dana rata koji su trajali od 12. do 22. rujna 1991. godine. U varaždinskim danima rata, u borbama za vojarne poginulo je šest, a ranjeno 37 osoba. Porušeno je i ošte?eno 360 privatnih ku?a i 170 društvenih stanova, uz veliku na?injenu štetu na kulturnim i gospodarskim objektima.

Od „osvajanja“ Banjš?ine prošle su pune 23 godine, a vojno skladište „Varaždin breg“ je i dalje u svojoj prvotnoj funkciji, unato? tome što postoje inicijative da se navedeni prostor pretvori u zabavni park.

Prije tri godine, Op?ina Gornji Kneginec pokrenula je inicijativu da se zemljište na kojem je smješteno vojno skladište dodijeli Op?ini te bi se, nakon što se na?u investitori, tamo izgradio zabavni park poput talijanskog Gardalanda.

Kako su tada smatrali u Op?ini Gornji Kneginec, izgradnja turisti?ko-rekreativne zone, u ?ijem sklopu bi bio i zabavni park, pozicionirao bi Kneginec na turisti?ku mapu regije.

S tim planovima ?e se, izgledno je, trebati još pri?ekati.

Komentari

29.07.2014. 11:41h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: evz/fotografije čitatelja