NK Sloboda iz Varaždina uskoro slavi svoj 80. rođendan

Objavljeno: 08.02.2011. 12:24

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:08

Varaždinska NK Sloboda uskoro slavi svoj 80. ro?endan. Klub bogate nogometne povijesti osnovan je 21. velja?e 1931. godine, a zanimljivo je da prvotna boja dresa nije bila crvena, ve? - zelena...

Dalekog 21. velja?e 1931. godine osnovan je Radni?ko  športski klub „Sloboda“, nastariji djeluju?i nogometni klub u Varaždinu, a pri?u o povijesti kluba donose nam iz Udruge "?uro Kul?ar".

Osnivanje RŠK « Sloboda « bilo je potaknuto idejom da se unutar ve? postoje?eg Radni?ko naobrazbenog kulturno umjetni?kog društva „Sloboda“ pri?e formiranju športske sekcije.

Za prvog predsjednika RŠK Sloboda izabran je Ivo Polak, za potpredsjednika Dragutin Mintas, tajnika Stanko Hegedi?, a za prve klupske odbornike društva izabrani su : Franjo Fulir, Marko Ban, Ivan Mikac, Mihajlo Mihanovi?, Franjo Starina, Aleksandar Leva?i?, Stjepan Berta i Ignac Horvati?.

Kao što mu je i ime govorilo, Radni?ki športski klub „Sloboda“ bio je tih trusnih predratnih godina klub radnika, sastavljen ve?inom od ?lanova koji su bili predvodnici antifašisti?kog pokreta u našem kraju. Bili su to izme?u ostalih: Hugo Kohn, Ivan Mikac, Tomo i Franjo Beli, Florijan Bobi?...

Obzirom da klub nije imao svoje igralište, treniralo se i igralo na igralištu tada najpopularnijeg varaždinskog kluba V.Š.K-a, kojem se za te usluge pla?ao najam.

Današnje navija?e Slobode sigurno ?e iznenaditi podatak da je prvotni dres kluba bio zelene boje. Tek na inicijativu spomenutih igra?a, aktivista radni?kog pokreta u našem kraju, Sloboda mijenja klupski dres u crvenu boju koja se održala do danas.

Po završetku II. svjetskog rata Sloboda zahvaljuju?i novom politi?kom ozra?ju i prestanku rada V.Š.K–e dobiva na korištenje njezino igralište na „Opati?kim livadama“ ( današnji stadion „Sloboda“).

Prisje?aju?i se nogometnih uspjeha kluba, ve?ina starih Slobodaša s radoš?u pamti 50. i 60. godine prošlog stolje?a i generacije koja su igrale u ligama zajedno s gradskim rivalom Tekstilcom.

Za razliku od osniva?kih dana kada je Slobodu krasio epitet „radni?ki“,  Slobodu su pedesetih i šezdesetih godina Varaždinci doživljavali kao „gradski“ klub u kojem su ve?inu igra?a ?inili polaznici varaždinske Gimnazije, a Tekstilac (današnji Varaždin) kao tvorni?ki, tj. radni?ki klub.

80-tih godina prošlog stolje?a Sloboda se uspješno natje?e u III. regionalnoj ligi Varaždin-?akovec. U sezoni  1984/85, Slobodaši pod vodstvom trenera Milivoja Šopreka osvajaju prvo mjesto, ali ih na putu za viši rang u kvalifikacijama zaustavlja zagreba?ka Dubrava. Unato? porazu, vodstvo kluba, koje ?ine mlade snage sastavljene pretežno od bivših igra?a Slobode i Varteksa na ?elu s predsjednikom Nevenkom Herjavecem, ne posustaje.

Zahvaljuju?i vodstvu i dobro ekipiranoj mom?adi, Sloboda se 1987. godine pod trenerskom palicom Josipa Matkovi?a uspijeva plasirati u viši rang, Hrvatsku ligu – sjever, nametnuvši se ponovno kao ozbiljan suparnik gradskom rivalu Varteksu.

Vrijedno je  spomenuti da su klub u kasnijem razdoblju vodili Ivan Sklepi? i ?edomir Keki?, te da je klub pod predsjedanjem Zlatka Obadi?a promijenio ime u NK Varaždin. Nakon Obadi?a, predsjedništvo kluba preuzima bivši nogometaš Varteksa, Zlatko Cika?.

Nakon njega klub su  vodili Marko Kneževi?, Dražen Zebec i Josip Kuki?, te kasnije Mladen Topolnjak i Josip Kahlina. U Slobodi se uvijek vrlo dobro radilo s mla?im uzrasnim kategorijama, pa su juniori kluba pod vodstvom Stanka Švarca i Ivana Viteza bili ?ak dva puta amaterski prvaci Hrvatske.

U sezoni 2007/08 Sloboda se natje?e u 3.HNL-sjever. Nakon ispadanja iz 3. HNL-e istok, Sloboda se danas natje?e u  4. HNL- sjever, pa je s obzirom na potencijal mom?adi koje ?ine ponajviše mladci s „Banfice“ i „Štuka“ - za o?ekivati njezin brzi povratak u 3.HNL-u.

Predsjednik kluba je Vladimir Knok, tajnik Josip Kuki?, a trener Zlatko Ivankovi?.


NAVALNA ŠESTORKA NK SLOBODE IZ 1960. GODINE – jedna od najboljih u 80. godišnjoj povijesti kluba.
Stoje s lijeva: Selakovi?, Toli?, Branilovi?, Tot, Androi? i Ivanovi?


Komentari