ZBRINJAVANJE OTPADA

Novi raspored rada reciklažnog dvorišta u Knegincu

Objavljeno: 20.05.2020. 19:02

Zadnja izmjena: 20.05.2020. 19:04

Iz Općine Kneginec obavještavaju da će Reciklažno dvorište Kneginec od 1. lipnja raditi i srijedom.
Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta biti će sljedeće:

  • Ponedjeljak od 8,00 do 16,30 sati,
  • Srijeda od 10,00 do 18,30 sati.

Uspostavom rada reciklažnog dvorišta omogućeno je kontrolirano odlaganje otpada koje nastaje u kućanstvu, a nije obuhvaćeno prikupljanjem na kućnom pragu.
Na reciklažno dvorište, koje je Općina Gornji Kneginec dala na upravljanje Čistoći d.o.o. Varaždin, može se odložiti opasni otpad, otpadni metali, staklo, plastika, boje, lijekovi, elektronički otpad, baterije, akumulatori, manje količine građevnog otpada i slično.

Komentari