Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga, može se pohvaliti nizom projekata kojima podižu kvalitetu sustava gospodarenja otpadom na području Grada Preloga te općina Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen.

Nakon što je, uz Dan planeta Zemlje 22. travnja, stigla informacija o prolasku treće faze – financijske kontrole od strane Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za projekt „Opremanje i modernizacije Kompostane Prelog“, stigla je i nova dobra vijest.

Naime stigla je pozitivna informacija o prolasku administrativne i kvalitativne kontrole za projekt nabave dva nova komunalna vozila, vrijedna 1,82 milijuna kuna, gdje je intenzitet bespovratne potpore 85%.

- Ono čime se ovdje posebno možemo pohvaliti jest činjenica da je sve projekte samostalno izradio naš projektni tim, istakao je direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Ključne riječi: grad prelog,

Komentari

25.04.2020. 17:40h Zadnja izmjena: 25.04.2020. 17:41