evo detalja

Obavijest Grada Varaždina o reklamacijama za 'uskrsnice'

Objavljeno: 25.03.2024. 19:00

Zadnja izmjena: 25.03.2024. 19:00

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Varaždina koji nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć - "uskrsnicu" u iznosu od 50 eura, a smatraju da na to imaju pravo, mogu od 19. ožujka 2024. godine podnijeti reklamaciju Gradu Varaždinu, obavještavaju iz Grada.

Zahtjev za podnošenje reklamacije u tiskanom obliku može se od 19. ožujka 2024. godine podići u pisarnici Grada Varaždina, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin ili preuzeti u digitalnom obliku na web stranici Grada Varaždina. Sredstva za opravdane i uredno podnesene reklamacije isplaćuju se na dva moguća načina:

  • putem blagajne od  19. do 22. ožujka 2024. godine, u vremenu od od 9 do 11 sati za zahtjeve koji su podneseni osobno
  • na tekući račun podnositelja, u razdoblju od 25. ožujka do 8. travnja 2024. godine za zahtjeve koji su podneseni putem obrasca dostupnog na web stranici Grada Varaždina i dostavljeni na  mail [email protected]

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć - "uskrsnicu" ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište na području grada Varaždinu i čija ukupna mirovina (domaća i inozemna) ne prelazi iznos do 420,00 eura (u mjesecu prosincu 2023.godine). Pravo na jednokratnu novčanu pomoć - "uskrsnicu" ostvaruju i umirovljenici koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu, a oni  za isplatu trebaju priložiti dokaze o visini mirovine (ukupne hrvatske i inozemne ili samo inozemne mirovine). Uz Zahtjev je obavezno potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Odrezak od mirovine za mjesec prosinac 2023. godine, uvjerenje da korisnik nema inozemnu mirovinu ili ispis bankovnog računa za mjesec prosinac 2023. godine
  2. IBAN broj tekućeg računa u slučaju da se reklamacija isplaćuje na tekući račun
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice
  4. Presliku dokumenta na kojem je vidljiv OIB podnositelja

Nakon 8. travnja 2024. godine reklamacije se više neće uvažati.

Komentari