obavijest

Obavijest građanima o izvođenju radova na Aglomeraciji Ivanec

Objavljeno: 20.05.2022. 19:33

Zadnja izmjena: 20.05.2022. 19:33

Obavještavaju se građani Grada Ivanca da će se radovi na Aglomeraciji Ivanec do 26. svibnja izvoditi na sljedećim lokacijama.  

  • Etapa 1: u Ulici ak. akademika Mirka Maleza, od željezničke pruge do stanice za tehnički pregled
  • Etapa 2: gornji dio Vuglovca
  • Etapa 3: u Ul. Antuna Gustava Matoša, prema raskrižju s  Ul. Rudolfa Rajtera
  • Etapa 4: u gornjem dijelu naselja Punikve
  • Etapa 5: u Jerovcu, od pješčare prema Kuljevčici

Sanacija postojećeg sustava odvodnje (radovi bez kopanja) izvodit će se u Varaždinskoj ulici - odvojak prema bivšoj Industriji mesa Ivanec i u Ul. Eugena Kumičića, spoj prema pješačkoj stazi uz obilaznicu.

Budući da je riječ o iznimno opsežnim građevinskim radovima koji podrazumijevaju raskopane prometnice i otežan promet, građani se mole za razumijevanje i strpljenje, jer to je jedini način da se trajno riješi pitanje izgradnje sustava i pročišćivanja otpadnih voda.

Sve raskopane ceste će nakon završetka radova biti sanirane, a svi kolnici iznova asfaltirani.

Komentari