porez na nekretnine

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine Općine Maruševec

marusevec.hr

Objavljeno: 27.07.2017. 11:37

Zadnja izmjena: 27.07.2017. 11:37

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Stoga, Općina Maruševec poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina na ovom području za dostavu podataka, a rok je do 30. rujna ove godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Maruševec za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi. Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe. Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.marusevec.hr, a mogu se preuzeti i u prostorijama Općine Maruševec.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

  • osobno, predajom u prostorijama Općine Maruševec, u vremenu od 08:00h-15:00h,
  • putem pošte, na adresu Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec ili
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: [email protected]

 

Komentari