Općina Gornji Kneginec obavještava da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, temeljem narudžbe Općine provoditi mjere adulticidne dezinsekcije komaraca u četvrtak, 20. kolovoza 2020. godine u jutarnjim satima, od 4:00 – 6:00 sati.

Dezinsekcija će se provoditi prema „Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Gornji Kneginec u 2020.godini“, te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Gornji Kneginec i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

Komentari

19.08.2020. 09:35h Zadnja izmjena: 19.08.2020. 09:37