općina orehovica

Obavijest za mještane Općine Orehovica - evo gdje i kada preuzimate smeđe kante

Objavljeno: 25.10.2021. 08:55

Zadnja izmjena: 25.10.2021. 09:01

Obavještavaju se mještani Općine Orehovica da dana 29.10.2021. godine (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati mogu preuzeti smeđu kantu za biorazgradivi otpad, u prostorijama dvorane kod stare škole u Orehovica, ukoliko nisu preuzeli kantu prilikom distribucije od strane djelatnika ČAKOM D.O.O.

Ujedno napominjemo da prikupljanje biorazgradivog otpada putem smeđih kanti neće utjecati na dosadašnji cijenu usluge odvoza i prikupljanja otpada. Preuzimanje smeđih kanti nije obavezno ukoliko kućanstvo koristi vlastito kompostište.

U spremnike je dozvoljeno odlagati samo biorazgradive ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta i sl.) ostatke iz vrta (lišće, korov, ostaci cvijeća i sl.).

U smeđe kante zabranjeno je odlagati: komunalni otpad, korisni otpad koji se može reciklirati (papir, plastika, metal, staklo, lijekove), tekući i polu tekući otpad, pepeo od ugljena, otpad životinjskog porijekla, kosti, električni i elektronički otpad, osjemenjeni korov, lakirano ili bojano drvo, i sl.

Odvoz biorazgradivog otpada putem smeđih kanti GKP ČAKOM D.O.O. započeti će od 01.01.2022. godine.

Komentari