GRAD IVANEC

Obavljaju se radovi na oborinskoj odvodnji u ivanečkim prigradskim naseljima

Objavljeno: 18.01.2021. 18:39

Zadnja izmjena: 18.01.2021. 18:39

I tijekom zimskih mjeseci Grad Ivanec provodi radove na održavanju komunalne infrastrukture širom grada Ivanca. Uz šljunčanje i održavanje nerazvrstanih cesta i putova, na više lokacija obavljeni su i radovi na uređenju problematične oborinske odvodnje.

Tako su djelatnici Ivkoma izveli radove na zacjevljenju kanala uz županijsku cestu u Salinovcu. Cijevi profila 500 mm postavljene su na dionici dugoj stotinjak metara. Time je konačno riješen problem odvodnje oborinskih i fekalnih voda koje su se u taj kanal u nizini i prema kućama uz županijsku cestu slijevale s nerazvrstane, gradske ceste koja vodi prema Ivanečkom Vrhovcu.

Zahvati su izvedeni prema projektnom rješenju Grada Ivanca, za koje je prethodno dobivena suglasnost ŽUC-a. Radovi su stajali skor0 80.000 kuna, a financirani su iz gradskog programa održavanja.

Izvedeni su i radovi na uređenju oborinske odvodnje na više kritičnih lokaliteta u Bedencu, kako bi se spriječilo izlijevanje oborinskih voda sa županijske i nerazvrstanih cesta na privatna dvorišta i prodor oborinskih voda u podrume te u zaseocima Novaki i Vreski.

Naručio ih je Grad Ivanec, a obavile tvrtke Ivkom i Iskopi MS iz Vuglovca.Vrijednost svih navedenih radova je blizu 200.000 kuna, a financirani su iz gradskog Programa održavanja.

 

Komentari