'Svjesni potencijala'

Obilježeno 15 godina rada Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije

Grad Lepoglava

Objavljeno: 27.05.2023. 19:08

Zadnja izmjena: 28.05.2023. 08:31

Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije obilježio je 15 godina postojanja. Prigodna svečanost održana je u lovačkom domu u Kameničkom Podgorju. Nazočne članove Saveza i okupljene goste je s dosadašnjim radom Saveza upoznao njegov predsjednik Tomo Rešetar, a prisutni su bili i gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić i Župan Anđelko Stričak.

Istaknuo je da Savez od 2008. godine, od kada postoji, djeluje na zaštiti interesnih ciljeva gospodarenja privatnim šumama na području Varaždinske županije koja ima 30 posto površine obrasle šumama od kojih je 75 posto u privatnom vlasništvu. Savez, dodao je Rešetar, vodi brigu o organiziranju šumovlasnika, kvalitetnijem gospodarenju šumama, očuvanju okoliša i prirode te ostvarivanju veće koristi za vlasnike šuma i društva u cjelini.

- Svjesni smo potencijala naših šuma kao i potrebe za odgovornim gospodarenjem. Da bi te potencijale uspješno koristili i što uspješnije i održivo gospodarili takvim bogatstvom, privatnim je šumovlasnicima potrebna potpora. Grad Lepoglava brojnim potporama podupire aktivnosti privatnih šumovlasnika, prvenstveno udruženih u domicilnu Udrugu privatnih šumovlasnika Kesten, članicu Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije - poručio je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić.

Komentari