općina vidovec

Objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 22.02.2021. 17:50

Zadnja izmjena: 22.02.2021. 17:51

Općina Vidovec objavila je danas, 22. veljače 2021. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vidovec u 2021. godini.

Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Vidovec za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe mještana i doprinose razvitku i općem napretku Općine , a odnose se na sljedeća područja:

  • Promicanje, razvitak i unaprjeđenje obrazovanja;
  • Kultura i kulturne manifestacije;
  • Ostali programi

Sredstva za provedbu ovog natječaja osigurana su u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu u iznosu 253.000 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva programa/projekta.  

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25. ožujka 2021. godine, a više detalja pronađite OVDJE.

Komentari