prirodna nepogoda

Objavljen Javni poziv za prijavu šteta od tuče na području Općine Petrijanec

Objavljeno: 04.07.2023. 11:14

Zadnja izmjena: 04.07.2023. 11:14

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda, pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Petrijanec nastala šteta od prirodne nepogode tuča da podnesu prijavu štete Općini Petrijanec.

Prirodna nepogoda tuča proglašena je Odlukom o proglašenju prirodne nepogode tuča Župana Varaždinske županije na području Općina: Maruševec, Petrijanec i Sračinec kojom su na navedenom području nanesene velike materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama, opremi, javnoj infrastrukturi i to dana 23. lipnja 2023. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Uz Obrazac PN, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete
  • za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)
  • za štete na stambenim, gospodarskim objektima dostaviti fotografije oštećenja (nije obavezno)

Za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima, u obrascu PN potrebno je navesti naziv OPG-a i MIBPG te u opisu imovine navesti sljedeće:

  • za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi
  • površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura
  • postotak oštećenja pojedine kulture

Potpune i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-maila Općine Petrijanec: [email protected] ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, Petrijanec ili poštom na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec.

Prijave se primaju u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva.

Komentari