PRIOPĆENJE

Očitovanje Grada Varaždina vezano uz tragični događaj ispred prostora udruge Kulturana

Objavljeno: 02.06.2021. 19:11

Zadnja izmjena: 02.06.2021. 19:12

Iz Grada Varaždina očitovali su se u vezi nemilog događaja kod sportske dvorane u Graberju.

"Ovog vikenda u Varaždinu je izgubljen jedan život na najgori mogući način, a osobe osumnjičene za zločin pod istragom su i u pritvoru.

Ujedno, osobe koje se tereti za ubojstvo su i odgovorne osobe u udruzi Kulturana, što je vidljivo uvidom u online registar udruga. Ta udruga za svoje djelovanje i programe koristila je prostor u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju.  Na temelju javnog natječaja Ugovor s udrugom Kulturana sklopila je Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, koja upravlja Sportskom dvoranom Varaždin u Graberju.

Nakon tragičnog događaja, a po saznanju tih informacija, upućen je prijedlog Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina da se ugovor raskine, a o tome je obaviještena i policija.

Također, udruga Kulturana se za svoje programske aktivnosti prijavila na javni poziv Grada Varaždina za 2021. godinu. No udruzi Kulturana nisu dodijeljena sredstva u 2021. godini jer je provjerom u Registru neprofitnih organizacija utvrđeno da udruga Kulturana, OIB: 41776593268 do 19. travnja 2021. godine nije podnijela financijsko izvješće za 2020. godinu. Slijedom navedenog, s Udrugom Kulturana nije sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava za projekt/program „Godišnji rad udruge“ za koji su sredstva odobrena Odlukom o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2021. godini KLASA: 402-08/21-01/6, URBROJ: 2186/01-10/5-21-12 od 8. travnja 2021. godine.
Izražavamo sućut obitelji i prijateljima preminulog sugrađana te pozivamo sve građane da dostojanstveno i razumno sagledaju ovaj zločin koji su napravili pojedinci i koji će prema svemu sudeći za njega i odgovarati o čemu će odlučiti sud. Zahvaljujemo Policijskoj upravi Varaždin i Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina na reakciji. Sigurnost građana mora biti na prvom mjestu. U tom cilju molimo sve da se suzdrže od ishitrenih reakcija, poziva na odmazde, traženja krivca tamo gdje ih nema i dodatnog huškanja i uznemiravanja javnosti.
Velika se tragedija dogodila u Varaždinu, a priča koja je bila dobro prihvaćena u početku, nažalost završila je na najgori mogući način te za takve stvari nema mjesta u Varaždinu
."

Grad Varaždin

Komentari