Obzirom da je raspisan javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske, Općina Gornji Kneginec informira mještane o osnovnim uvjetima i rokovima.
Osnovni uvjeti koje će građani morati zadovoljiti da bi dobili sredstva za energetsku obnovu kuća jesu da im je kuća:

  1. zakonita - izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, odnosno svaka druga kuća koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
  2. da nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
  3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,
  4. ima najviše 3 stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

Na poziv mogu se prijaviti u kontinentalnoj Hrvatskoj samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg. Opravdani troškovi koji će se sufinancirati kroz ovaj projekt su: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.
Korisnici ovih sredstava moraju biti vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće na kojoj bi se provodila obnova te moraju imati prebivalište na adresi te kuće, prijavljeno najkasnije s 1. lipnjem 2020.
Stopa sufinanciranja od 60% opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće, a Fond će korisnicima ovog programa dodijeliti sredstva za opravdane troškove u maksimalnom iznosu do 204 tisuće kuna s PDV-om, poručuju iz Općine Gornji Kneginec.
Svi drugi detalji mogu se pronaći na sljedećim web adresama:
https://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/ 
https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_sufinanciranje_energetske_obnove_obiteljskih_kuca_v2.pdf 

Komentari

12.08.2020. 18:10h Zadnja izmjena: 12.08.2020. 18:14