Obzirom na nagomilane probleme vezane uz radove  aglomeracije, koji se nakon pauze od gotovo dvije godine  nastavljaju  na području Općine Vinica,  na inicijativu načelnika Općine održan je  sastanak sa predstavnicima investitora (VARKOM),  izvođača radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Tijekom sastanka načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac ukazao je na probleme izgradnje kanalizacije  s kojima je jako dobro upoznat jer mještani za svaki propust i problem u projektu zovu prvo njega.

Jedan od problema je što projektnom dokumentacijom i troškovnikom nisu obuhvaćeni svi odvojci ni obiteljske kuće i potencijalna gradilišta uz ceste, a  tijekom sastanka dogovoreno je kako će projektant, predstavnik izvođača  i Općine  obići  područje Općine koje je u obuhvatu aglomeracije  te tom prilikom usporediti projektnu dokumentaciju i stanje na terenu nakon čega će se prići izradi dopune projekta. 

Slijedeći  problem odnosi se  na projektom nedostatno planirana financijska sredstva za sanaciju  nerazvrstanih  cesta nakon izvedenih radova. To je situacija i u drugim općinama, a  investitor očekuje da će se  u zatvaranje financijske konstrukcije uključiti i općine. 

Pozivanje DORH-a i USKOK-a

- Sve ovo što se događa  dokaz je onoga što već godinama naglašavam, a to je da projekt aglomeracije Varaždin nije pripremala struka kako bi to bilo logično i normalno, već politika, rekao je načelnik Kostanjevac. - A sad kad  se javljaju problemi to bi zamislite trebala rješavati općina. Općina Vinica imala je projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za kanalizaciju i odvodnju oborinskih voda još 2008. godine i nije nužno morala biti obuhvaćena aglomeracijom, no politika  je odlučila drugačije pa sad imamo to što imamo. Ja sam i danas na sastanku naglasio kako se aglomeracija  na području Općine neće dalje raditi ukoliko se ne otklone i ne isprave svi nedostaci koje moramo dogovarati i rješavati svi, a ukoliko neće biti razumijevanja spremam sam putem tiskovne konferencije o svemu obavijestiti javnost  te zatražiti intervenciju od DORH-a i USKOK-a. Naravno, za sve probleme ne mogu kriviti sadašnju upravu Varkoma  koja  doista pokušava iznaći najkvalitetnije rješenje.  Problem o kojem smo razgovarali nije nastao sada već je on prisutan od prije četiri i više godina  kada su sebi za pravo uzeli tadašnji župan Štromar i direktor Vlašić maknuti struku i uključiti politiku koja je od komunalnog kapitalnog projekta napravila najsramniji politički projekt za što će ipak netko morati snositi odgovornost, izjavio je  načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Ključne riječi: aglomeracija, općina vinica,

Komentari

14.05.2020. 18:22h Zadnja izmjena: 14.05.2020. 18:33