OPĆINA PETRIJANEC

Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijanec

Objavljeno: 08.06.2021. 09:18

Zadnja izmjena: 08.06.2021. 09:18

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijanec održala se jučer u Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu. U Općinsko vijeće Općine Petrijanec izabrano je trinaest vijećnika (8 sa liste SDP-a, 4 sa liste HDZ-a, HSS-a i HSLS-a i 1 sa liste NS Reformisti).

Nakon konstatiranja koji su vijećnici stavili mandat u mirovanje i utvrđivanja njihovih zamjena, predsjedateljica Ankica Košić je u svrhu utvrđivanja kvoruma bila prozvala vijećnike koji su na konstituirajućoj sjednici mogli donositi odluke, te je nakon prozivke utvrdila da su to slijedeći vijećnici:

  • Diana Ljubek, Zvonko Bedenik, Ines Krobot, Ivana Dombaj, Martin Evačić, Miroslav Koprek, Rudolf Potočnjak, Goran Kišić (SDP) 
  • Ines Kurečić, Josip Božić, Matija Košić, Gordana Vidović (HDZ, HSS, HSLS) 
  • Vesna Bednjanić (REFORMISTI) 

U Odbor za izbor i imenovanja imenovani su Zvonko Bedenik, Diana Ljubek i Ines Kurečić, a u Odbor za financije i proračun imenovani su Martin Evačić, Zvonko Bedenik i Vesna Bednjanić. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec izabran je novi-stari predsjednik Martin Evačić, a za potpredsjednike su izabrani Zvonko Bedenik i Matija Košić.

Općinski načelnik Željko Posavec čestitao je izabranim vijećnicima, te je naglasio kako se nada dobroj suradnji sa vijećnicima. Načelnik je naglasio da je vijeće u prošlom sazivu imalo održano 31. sjednicu općinskog vijeća i istaknuo veliku prisutnost vijećnika u prošlom sazivu na sjednicama vijeća a nada se da će tako biti i u ovom sazivu.

Komentari