varaždinska županija

Održana radionica 'Osnivanje i temeljna načela rada proizvođačkih organizacija'

Objavljeno: 30.01.2023. 08:42

Zadnja izmjena: 30.01.2023. 08:43

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Varaždinskom županijom organiziralo je radionicu/edukaciju na temu "Osnivanje i temeljna načela rada proizvođačkih organizacija".                       

Svrha radionice bila je upoznavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača s područja Varaždinske županije sa zakonodavnim okvirom EU u području proizvođačkih organizacija kao i s prednostima koje pruža udruživanje u iste. Naime, kako je bilo rečeno, udruživanje u proizvođačke organizacije jamči postizanje ekonomski isplative proizvodnje pojedinog proizvođača, čemu u prilog ide i veliki broj primjera uspješnog poslovanja proizvođačkih organizacija u EU. Radionici su prisustvovali uz predstavnike Odjela za proizvođačke organizacije Ministarstva poljoprivrede, pročelnik Dragutin Vincek te primarni poljoprivredni proizvođači s područja županije.

Pravni oblici na temelju kojih se može steći status proizvođačke organizacije su zadruga ili trgovačko društvo, a proizvođačka organizacija se sastoji od najmanje sedam članova proizvođača, neovisno o sektoru u kojem se traži priznavanje. U RH su trenutno priznate 23 proizvođačke organizacije u devet sektora, dok na području Varaždinska županije djeluju tri zadruge kojima je tijekom 2021/2022. godine rješenjem Ministarstva poljoprivrede priznat status PO: PZ Varaždinsko povrće u sektoru Drugi proizvodi (krumpir) te PZ Cvetek i PCZ  Varaždinski cvijet u sektoru Živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće. 

Komentari