evo glavnih točaka

Održana sjednica općinskog vijeća u Trnovcu - pročitajte o čemu se raspravljalo

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 29.11.2019. 07:56

Zadnja izmjena: 29.11.2019. 07:58

Općinsko vijeće Trnovca Bartolovečkog na sjednici održanoj u četvrtak donijelo je Odluku o gospodarenju imovinom u vlasništvu Općine kojom se propisuje postupanje vezano uz upravljanje, stjecanje i raspolaganje imovinom.

– S obzirom na to da je Općina Trnovec Bartolovečki donijela Odluku o gospodarenju nekretninama kojom se uređuje samo raspolaganje nekretninama, a nisu obuhvaćeni ostali oblici općinske imovine, odlučeno je da se donese nova Odluka kojom je obuhvaćeno sve – rekao je načelnik Zvonko Šamec.

Donijet je i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine kojim se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, a sadrži i detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine, kao i godišnje planove za upravljanje istima.

Općinsko je vijeće prihvatilo Plan djelovanja Općine Trnovec Bartolovečki u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Načelnik Šamec istaknuo je kako je dosadašnja praksa ukazala na nužnost promjena u postojećem sustavu dodjele pomoći za nastale štete od prirodnih nepogoda. – Postotak osiguranja imovine, posebice u poljoprivredi, iznimno je malen, a pomoć iz državnog proračuna nije dostatna za pokriće nastalih šteta, stoga je potrebno u većoj mjeri osiguravati imovinu, što bi u konačnici imalo pozitivne učinke na gospodarstvo – rekao je općinski načelnik.

Općinsko je vijeće razmatralo informaciju o vrijednosti društva Zona Sjever d.o.o., kao preduvjet za otkup vlasničkog udjela, čime bi Općina Trnovec Bartolovečki povećala svoj udio sa sadašnjih 25 % na 33,3 posto.

Komentari