općina cestica

Općina Cestica poziva da prijavite štetu uslijed prirodne nepogode od tuče

Objavljeno: 24.06.2022. 13:25

Zadnja izmjena: 24.06.2022. 13:25

Područje Općine Cestica dana 17. lipnja ove godine bilo je zahvaćeno olujnim nevremenom s jakom tučom, a koje je nanijelo velike štete na poljoprivredi.

Župan Varaždinske županije Odlukom je proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Cestice. Stoga, Općina poziva sve ovlaštenike da najkasnije do 01. srpnja 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode - tuče.

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

  • Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
  • Preslika iskaznice
  • Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: [email protected]  ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 11,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica.

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha. Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Svi potrebni obrasci, kao i dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama Općine Cestica.

Komentari