gornji kneginec

Općina Gornji Kneginec započela sa radovima na održavanju inundacijskog pojasa potoka Cukavec

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 27.01.2021. 13:26

Zadnja izmjena: 27.01.2021. 13:28

Općina Gornji Kneginec započela je sa radovima na izvanrednom održavanju inundacijskog pojasa potoka Cukavec na dionici od zacijevljenog propusta ispod državne ceste D3 u Turčinu do semaforiziranog raskrižja Vukovarske i Topličke ulice sa državnom cestom D3.

Navedeno je nužno provesti zbog omogućavanja prolaska strojeva koji rade na održavanju samog nasipa potoka, jer je do sada isto bilo nemoguće zbog uzurpacije inundacijskog pojasa od strane pojedinih vlasnika susjednih parcela, usprkos tome što se radi o zemljištu u državnom vlasništvu.
Tijekom radova osloboditi će se koridor za prolaz radnih strojeva uz sam potok, te će se strojno iskrčiti i izmalčirati vegetacija u samom koritu potoka.

Po provedbi ove prve faze radova, u nastavak radova će se uključiti i Hrvatske vode koje će na proljeće provesti i zahvate na produbljenju te odmuljavanju tog dijela potoka Cukavec, a sve u cilju zaštitite od izlijevanja potoka Cukavec i plavljenja kuća u dijelu Topličke ulice u Knegincu Gornjem, od kućnog broja 2A do broja 46, kao što se već dogodilo tijekom rujna 2014. godine.

Komentari