prilika za poljoprivrednike

Općina Jalžabet poziva poljoprivrednike sa svog područja da podignu potpore za proljetnu sjetvu

Objavljeno: 11.04.2017. 15:54

Zadnja izmjena: 11.04.2017. 15:54

Foto: Općina Jalžabet

Poljoprivrednici s područja Općine Jalžabet u toku ovog mjeseca mogu u svojoj Općini podići potpore za proljetnu sjetvu. Općina Jalžabet im izdaje potvrde sa kojima si u poljoljekarnama mogu podići sjetveni materijal, umjetna gnojiva i zaštitna sredstva.

Potpora se daje prema hektarima zasijanih površina i to 300 kn po hektaru, a za najviše 6 hektara, a načelnik Mirko Magić tom je prilikom izjavio: 'Općina je dobila dozvolu od Ministarstva poljoprivrede  na naše potpore male vrijednosti iz Programa potpore poljoprivredi za 2016., 2017,, i 2018. godinu, tako da u svrhu povečanja poljoprivredne proizvodnje i većih prinosa u ovoj mjeri imamo osigurano u Proračunu 300.000 kn godišnje.'

Poljoprivrednici su ove potpore odlično prihvatili, jer im olakšavaju proljetnu sjetvu, te je svake godine sve veći broj poljoprivrednika koji zadovoljava uvjete za potpore, kao broj zasijanih hektara.

- Imamo pozitivno mišljenje na Program potpora poljoprivredi za ovu i slijedeću godinu dobiven od Ministarstva poljoprivrede, jer smo usklađeni sa Uredbom komisije (EZ) i Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru, a sa potporama poljoprivredi namjeravamo nastaviti i nadalje.- zaključio je Magić.

Komentari