evo detalja

Općina Ljubešćica izglasala proračun, niže cijene vrtića, božićnice za umirovljenike...

Objavljeno: 14.12.2023. 17:01

Zadnja izmjena: 14.12.2023. 17:01

Održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, razmatralo se o 29 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda izglasane su jednoglasno.

Vijećnici su izglasali I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ljubešćica za 2023. godinu kojom su ukupni prihodi i rashodi smanjeni su za oko 451 tisuća eura te sada iznose oko 1.4 milijuna eura. Nadalje, donesen je Proračun Općine Ljubešćica za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Proračun za 2024. godinu iznosi 2,4 milijuna eura, a njime se planira realizacija postojećih i novih programa i projekata. U 2024. godini ističe se projekt Dogradnje dječjeg vrtića „Leptirić“ Ljubešćica, Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dijela naselja Ljubešćica, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici.

Odlukom o porezima Općine Ljubešćica od 1. siječnja 2024. godine ukida se prirez, a pri tom opterećenje na rad kroz porez na dohodak neće se povećavati. Odlukom o isplati prigodnog dara svim umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine osigurana je božićnica u iznosu od 40,00 eura. Donijeta je i odluka kojom se umanjuje se participacija plaćanja roditelja za boravak djece u DV Leptirić, a od iduće godine cijene će biti prvo dijete 100,00 eura, za drugo dijete 50,00 eura, a za treće i svako naredno dijete 0,00 eura.

Komentari