općina ljubešćica

Općina Ljubešćica kreće u nabavu 950 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno: 15.09.2022. 14:18

Zadnja izmjena: 15.09.2022. 14:18

Općini Ljubešćica odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje poticanja mjere za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i to u iznosu od 203,5 tisuća kuna.

Radi se o nabavi 475 komada plastičnih kanti zapremine 120 litara žute boje za plastiku i 475 komada plastičnih kanti zapremine 120 litara plave boje za papir, dva seta po tri kante u obliku životinjica za selektivni otpad za postavu kod dječjeg vrtića i dječjeg igrališta, te pet dvodijelnih koševa za selekciju otpada (2 x 60 litara) za postavu na javne površine, te za edukcije koje će doprinjeti podizanju svijesti građana o mjerama sprečavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade.

Ukupna vrijednost projekta je 339,3 tisuća kuna s PDV-om, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, preostala sredstava osigurana su u proračunu Općine Ljubešćica za 2022.godinu.

Nabavom spremnika svakom kućanstvu će se omogućiti da odvaja otpad na mjestu nastanka, čime ćemo postići učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu sa osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpada.

Komentari