OPĆINA LJUBEŠĆICA

Raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Objavljeno: 01.03.2021. 14:04

Zadnja izmjena: 01.03.2021. 14:53

Foto: Arhiva

Općina Ljubešćica 22. veljače 2021. godine raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ljubešćica u 2021. godini.

Programi i projekti udruga od općeg interesa na području općine Ljubešćica za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Ljubešćica za 2021. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Općine, a odnose se na:

  • Zaštita i promicanje tradicijske baštine ljubeškog kraja
  • Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih
  • Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma
  • Poticanje i afirmacija tehničke kulture
  • Zaštita i promicanje tekovina domovinskog rata
  • Unaprjeđivanje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana

Javni natječaj sa prijavnim obrascima objavljen je na internetskoj stranici Općine www.ljubescica.hr, a rok za podnošenje prijava je zaključno do 24. ožujka 2021. godine.

Komentari