Poticaji za poduzetnike

Općina Mala Subotica dodjeljuje potpore za razvoj poduzetništva, evo detalja

Objavljeno: 10.01.2024. 18:09

Zadnja izmjena: 10.01.2024. 18:17

Općina Mala Subotica dodjeljuje putem javnog natječaja potpore za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini, za što je ukupno namijenila 32.000 eura.

Načelnik općine Valentino Škvorc objavio je danas javni natječaj, u kojem se navodi da potpora za sve prijavitelje projekta iznosi tisuću eura, a za one čija je vrijednost manja od tog iznosa, odobrit će se potpora u visini vrijednosti prijavljenog projekta. 

Na natječaj se mogu prijaviti obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, koja su, između ostalog registrirana na području Općine i imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme te posluju najmanje šest mjeseci. Rok za podnošenje prijava je 9. veljače, a podnose se isključivo poštom, na adresu Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica. Detaljnije o uvetima natječaja možete naći na ovom linku.

Komentari