Općina Martijanec

Foto - Općina Martijanec donijela odluku o porezima, evo o čemu se još raspravljalo na sjednici

Objavljeno: 30.11.2023. 11:24

Zadnja izmjena: 30.11.2023. 11:24

Foto: Arhiva

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je odluku odnosno usklađivanje sa spomenutim zakonskim izmjenama prema kojima općinski porezi ostaju porez na potrošnju te porez na korištenje javnih površina.

Kako je ukinut prirez porezu na dohodak, Općinsko vijeće utvrdilo je nižu poreznu stopu od 22% na poreznu osnovicu do visine 50 tisuća eura te višu poreznu stopu od 33% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50 tisuća eura. Tako se omogućuje djelomično zadržavanje dosadašnje razine prihoda koji su tijekom prethodnih godina ostvarivani od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak.

-Na ovaj će se način djelomično nadoknaditi sredstva, jer Općina iz ovih prihoda financira školstvo, predškolstvo, projekte, održavanja objekata, komunalno gospodarstvo, vatrogastvo, civilnu zaštitu, gospodarstvo, sport, kulturu, religiju, civilno društvo, novorođene, studente, umirovljenike – pojasnio je načelnik Općine Martijanec Branimir Nađ.

Općinsko vijeće je donijelo odluku o jednokratnoj božićnoj pomoći umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade kao i korisnicima invalidnine u jednokratnoj novčanoj isplati u iznosu od 20 eura. Općinsko vijeće je usvojilo povećanje osnovice za plaće djelatnika DV Vlakić Martijanec. Za kraj, načelnik Nađ dao je izvješće o održanoj pokaznoj vježbi civilne zaštite "Slanje 2023".

Komentari