općina maruševec

Općina Maruševec dodjeljuje stipendije redovitim studentima

Objavljeno: 12.10.2021. 19:00

Zadnja izmjena: 12.10.2021. 19:00

Općina Maruševec će svim redovitim studentima s područja Općine Maruševec, koji prvi put upisuju godinu studija koju polaze, dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2021/2022..

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije te koji ne ponavljaju godinu. Uvjet za dobivanje stipendije je da student ima prebivalište na području Općine Maruševec najmanje tri godine te da je nositelj zajedničkog domaćinstva, čiji je član student, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Maruševec.

Obrasci prijave za dodjelu stipendije objavljeni su na Internet stranici Općine Maruševec, a ista se može podići u Općini Maruševec. Uz prijavu student je dužan priložiti potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju potvrdu Policijske uprave o prijavi mjesta prebivališta, presliku osobne iskaznice, presliku domovniceizjavu studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec), izjavu studenta o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec) i presliku kartice žiro-računa ili tekućeg računa otvorenog kod banke na ime studenta.

Studenti koji već primaju stipendiju, odnosno potpisali su s Općinom Maruševec ugovor o dodjeli stipendije u prethodnim akademskim godinama dužni su kao uvjet nastavka korištenja stipendije dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju i presliku osobne iskaznice.

Prijave za dodjelu stipendija primaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, do 25. listopada 2021. godine.

Komentari