OPĆINA MARUŠEVEC

Općina Maruševec organizira izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Objavljeno: 05.03.2021. 16:00

Zadnja izmjena: 05.03.2021. 18:37

Općina Maruševec u suradnji s poduzećem Poljodom Ivanec organizira dopunsku izobrazbu za održivu uporabu pesticida, za osobe koje su odslušale redovnu nastavu održive uporabe pesticida iz osnovne izobrazbe i imaju položen ispit.

Kroz navedenu izobrazbu osigurat će se održiva uporaba pesticida i smanjiti rizik i učinak uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, ali i potaknuti postupci integrirane zaštite bilja.

Dopunska izobrazba u trajanju pet školskih sati održat će se subotu, 13. ožujka ove godine u dvorani Općine Maruševec, Maruševec 6. U cilju pridržavanja propisanih epidemioloških mjera formirat će se manje grupe polaznika. 

Komentari