Općina Petrijanec u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini daje stipendije nadarenim učenicima srednjih škola i studentima. Za školsku/akademsku  2019./2020. godinu dodijeliti će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Međimurske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja

Studenti:

  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600 kuna

Konačan broj stipendija utvrditi će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata.

Ovim putem Općina vas obavještava da će natječaj za dodjelu stipendija nadarenim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Petrijanec biti objavljen dana 15. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr. Na internetskim stranicama Općine Petrijanec moći ćete preuzeti tekst natječaja i pripadajuće obrasce koje ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

Komentari

17.10.2019. 19:11h Zadnja izmjena: 17.10.2019. 19:17