općina petrijanec

Foto - Općini Petrijanec dodjeliljeno 30 tisuća eura za obnovu 'Stare škole'

Objavljeno: 01.12.2023. 10:45

Zadnja izmjena: 01.12.2023. 10:45

Radovi faze 2 obnove 'Stare škole' u samom centru Petrijanca nastavljaju se, a ovo već treći projekt odobren za sufinanciranje ove velike investicije.

Faza 2 obnove ove zgrade obuhvaća građevinsko – obrtničke radove na uklanjanju stepenica i izgradnji novih stepenica sa drvenim gazištima i rukohvatom, izvedbe hidroizolacije zgrade i termoizolacije sa parnom branom tavanskog poda. Nadalje radovi obuhvaćaju i izolaciju spuštenog stropa prizemlja zgrade i radovi na elektroinstalacijama. Video nadzor je sastavni dio ovog dijela troškovnika. U strojarskom dijelu ugrađuje se instalacija grijanja i hlađenja.

- Prva faza koju sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je projekt „Energetska obnova zgrade kulturnog dobra Stare škole“ dok su sada u tijeku paralelno i radovi druge faze obnove ove zgrade. Cijeli proces obnove trajati će dvije godine (sada nalazimo se sada u završnoj fazi obnove) a zahtjevnost i kompleksnost same obnove i revitalizacije zgrade od nemjerljivog je značaja za našu općinu – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Nakon provedenog postupka nabave pod nazivom 'Ulaganje u građevinu „Stara škola" – Faza II' procijenjene nabave  oko 126 tisuća eura prihvaćena je ponuda tvrtke Core Upravljanje te je potpisan Ugovor o izvođenju.

Komentari