općina petrijanec

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno usvojilo proračun za 2024. godinu

Objavljeno: 02.12.2023. 14:15

Zadnja izmjena: 02.12.2023. 14:16

Na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec jednoglasno je usvojen Proračun Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, te je donijeta Odluka o izvršenju proračuna Općine Petrijanec za narednu godinu. 

Općinski vijećnici usvojili su i prijedloge Programa javnih potreba Općine Petrijanec za 2024. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture i program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec tijekom iduće godine. Općinski Proračun za iduću godinu je u iznosu od 7.641.000,00 EUR-a. Vijeće je donijelo i odluke vezane uz civilnu zaštitu, raspravljalo je i jednoglasno donijelo i odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak te odluku o porezima. Također jednoglasno, donijeta je i odluka o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naselju Nova Ves Petrijanečka. Odredile su se tri nove ulice i to su Ulica Ivice Jovana, Vukovarska ulica i Novoveška Cesta.

- I u 2024. godini izdvajaju se sredstava za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina i ostalih javnih površina. Nastavljamo s izgradnjom prometne infrastrukture, modernizacijom i asfaltiranjem cesta pješačkih i biciklističkih staza te ostale komunalne infrastrukture. Osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Crvenog Križa, HGSS-a potpore našim vrijednim udrugama, stipendije učenika i studenata te naravno sufinanciranje predškolskog odgoja -rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Komentari