obavijest iz općine

Općina Petrijanec: Korištenjem reciklažnog dvorišta povećala se količina pravilno zbrinutog problematičnog otpada

Objavljeno: 07.04.2021. 14:59

Zadnja izmjena: 07.04.2021. 14:59

Općina Petrijanec omogućila je prikupljanje glomaznog otpada u dvorištu Općine Petrijanec te korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta.

Na području Općine Petrijanec predviđeno je 7 lokacija na kojima se nalazi mobilno reciklažno dvorište svake četvrte srijede, četvrtka i petka prema rasporedu koji Općina objavljuje na www. petrijanec.hr i oglasnim pločama u općini Petrijanec.

- U odnosu na referentnu vrijednost količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada 2015. godine, u Općini bilježimo smanjenje miješanog komunalnog otpada, što je upravo rezultiralo razvrstavanjem otpada, kako na kućnom pragu, tako i kod mobilnog reciklažnog dvorišta. U mobilno reciklažno dvorište tako je prošle godine prikupljeno gotovo 26 tona opasnog otpada - poručuju iz općine Petrijanec. 

U mobilno reciklažno dvorište tako možete zbrinuti problematični otpad opasnih tvari, otapala, kiselina, lužina, kemikalija, otpad koji sadrži živu, ulja i masti, baterije, akumulatore, otpadno staklo, metale, papir, tekstil i plastiku. Također u reciklažno dvorište možete spremiti i električnu i elektroničku opremu, tonere, otpadne gume, građevinski materijal.

Komentari