općina petrijanec

Općina Petrijanec dijeli stipendije nadarenim srednjoškolcima i studentima

Objavljeno: 16.10.2022. 19:31

Zadnja izmjena: 16.10.2022. 19:31

Općina Petrijanec u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini daje stipendije nadarenim učenicima srednjih škola i studentima.

Za školsku/akademsku  2022./2023. godinu dodijelit će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Međimurske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja

Studenti:

  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300,00 kuna / 39,82 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350,00 kuna / 46,45 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600 kuna / 79,63 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)

Konačan broj stipendija utvrdit će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata. Na internetskim stranicama Općine Petrijanec možete preuzeti tekst natječaja i pripadajuće obrasce koje ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

Komentari