Općina Petrijanec

Općina Petrijanec objavila poziv za dostavu prijedloga izmjene i dopune prostornog plana uređenja

Objavljeno: 10.02.2024. 13:20

Zadnja izmjena: 10.02.2024. 13:33

Općina Petrijanec prošle godine pokrenula je postupak donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec.

U tijeku je priprema prijedloga III. izmjena i dopuna PPU Općine Petrijanec za javnu raspravu, koji će, prema mogućnostima i pravilima struke, obuhvatiti sve do sada zaprimljene prijedloge i zahtjeve za izmjene i dopune. Kako bi se prijedlog što kvalitetnije pripremio, Općina poziva sve zainteresirane građane, koji to nisu učinili, a imaju potrebu, da svoje prijedloge što prije dostave u Općinu. Napominju da svi koji su već dostavili svoje prijedloge ne moraju ponovo dostavljati isto, ali se mogu javiti za provjeru podataka, na broj 042 714 220 ili putem e-pošte: [email protected]

Nove prijedloge potrebno je podnijeti do 22. ožujka pisanim putem i isključivo poštom na adresu Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42 206 Petrijanec.

Komentari