općina petrijanec

Općina Petrijanec poziva svoje mještane da prijave štetu od suše

Objavljeno: 07.09.2022. 08:51

Zadnja izmjena: 07.09.2022. 08:51

Foto: Ilustracija

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-suše za područje Općine Petrijanec da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od suše proglašena je Odlukom Župana Varaždinske županije na području Gradova: Ludbreg, Varaždinske Toplice i Novi Marof te Općina: Donja Voća, Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Maruševec, Vidovec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ, Breznica, Breznički Hum i Visoko zbog suše koja je na navedenom području nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 1. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode. Uz Obrazac PN, OBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave
  • presliku Upisnika OPG-a ili presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu
  • broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete

Kompletirane prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Petrijanec [email protected] ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec ili poštom na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec.

Rok za prijavu štete je najkasnije do 12. rujna 2022. godine. Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od 8 do 14 sati na telefon: 042/714-220 ili putem e-pošte: [email protected]

Komentari