Općina Petrijanec u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini daje stipendije nadarenim učenicima srednjih škola i studentima.

Za školsku/akademsku  2020./2021. godinu dodijeliti će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Međimurske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja

Studenti:

  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600,00 kuna

Konačan broj stipendija utvrditi će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata. Na internetskim stranicama Općine Petrijanec moći ćete preuzeti tekst natječaja i pripadajuće obrasce koje ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

 

Komentari

16.10.2020. 08:47h Zadnja izmjena: 16.10.2020. 08:56

Foto: ARHIVA