općina petrijanec

Općina Petrijanec uskoro kreće s deratizacijom glodavaca

Objavljeno: 15.03.2022. 08:31

Zadnja izmjena: 15.03.2022. 08:31

Općina Petrijanec obavještava da provodi sustavnu deratizaciju s početkom  21. ožujka, s početkom u naselju Nova Ves Petrijanečka, a zatim slijede Majerje, Petrijanec, Zelendvor, Družbinec i Strmec Podravski.

Kako navode iz Općine, akcijom će se obuhvatiti naselja Općine Petrijanec - Petrijanec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Zelendvor, Komar, Družbinec i Strmec Podravski, kao i sve površine pogodne za razmnožavanje i zadržavanje glodavaca poput smetišta i kanala.

Deratizacija će se obavljati s dvije zaštitne kutije po domaćinstvu u kojima će biti izložena meka. Za sve daljnje upute na raspolaganju stoje djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

Također, mještane se moli da: 

  • štakore i miševe zakopaju
  • zatrovane meke ne diraju i ne premještaju
  • sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesu osoblju koje obavlja deratizaciju ili na broj 099 624 0143
  • za vrijeme postavljanja meka na domaćinstvima mora biti prisutna odrasla osoba

Iz Općine također napominju da štakori i miševi ugibaju tri do sedam dana nakon uzimanja meke.

Komentari