javni poziv

Općina Sračinec dodjeljuje potpore za razvoj poduzetništva

Objavljeno: 27.01.2022. 11:23

Zadnja izmjena: 27.01.2022. 11:23

Općina Sračinec postojećim i novim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Sračinec, a temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec, dodijelit će ove godine ukupno 100.000 kuna.

Za provedbu ovog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu, a poduzetnici i obrtnici mogu se prijaviti za jednu od osam mjera:

 • Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Potpora za nabavu nove opreme i inventara
 • Potpore sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacije projekata
 • Potpore za novo zapošljavanje
 • Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te priključenja na komunalnu infrastrukturu
 • Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
 • Potpore za ulaganje u standarde kvalitete
 • Potpore za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje.

Korisnici mjera iz ovog programa mogu biti mikro, mali i srednji subjekti, trgovačka društva i obrti, neovisni u svom poslovanju, sukladno Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

 • imaju sjedište na području Općine Sračinec, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području Općine Sračinec,
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu,
 • koji nemaju evidentiran dug prema Općini Sračinec iz 2021. godine ili stariji,
 • koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore.

Prijave na javni poziv zaprimaju se od 1. veljače 2022. godine, a javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2022. godinu, najkasnije do 1. prosinca 2022. godine.

Više informacija OVDJE.

Komentari