Općina Sračinec obavještava zainteresirane građane Općine da dana 20. svibnja 2019. započinje javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Sračinec.

Nadalje, javni uvid traje do 10. lipnja 2019. godine. Uvid u Program moguće je izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati. Prigovori na prijedlog Programa primaju se u pisanom obliku do navedenog roka. Prigovor mora sadržavati podatke o davatelju prigovora, brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih općina, te je potrebno navesti prijedlog budućeg raspolaganja za pojedinu česticu. Prigovori moraju biti dostavljeni zaključno do 10. lipnja 2019. godine do 15,00 u Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

Komentari

19.05.2019. 12:13h Zadnja izmjena: 19.05.2019. 12:17