Sjednica Općinskog vijeća

Općina Trnovec Bartolovečki plaćat će zbrinjavanje pelena za mještane

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki donijeta je odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene prikupljanja, prijevoz i obrade pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada za kućanstva.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 07.02.2020. 08:20

Zadnja izmjena: 07.02.2020. 08:22

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki donijeta je odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene prikupljanja, prijevoz i obrade pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada za kućanstva.

Načelnik Zvonko Šamec istaknuo je da je ova odluka donijeta s ciljem poticanja pronatalitetne politike i politike zaštite određenih skupina korisnika javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

– Općina preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koji se odnosi na pelene izdvojene iz miješanog komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstava, odnosno one koji žive u objektima individualne stambene izgradnje te u kolektivnoj stambenoj izgradnji. Troškovi gospodarenja otpadnim pelenama davatelju javne usluge, Čistoći iz Varaždina, podmirit će se iz općinskog proračuna – pojasnio je načelnik Šamec.

Pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem imaju korisnici koji imaju ili članovi kućanstva imaju dijete starosti do 24 mjeseca i korisnici koji su ili su članovi kućanstva osobe s inkontinencijom. Također je prihvaćena i odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstva.

– Odnosi se to na korisnike zajamčene minimalne naknade, samca ili kućanstvo, koji ostvaruje pravo na podmirenje troškova stanovanja, zatim korisnika samca koji ostvaruje pravo na starosnu, prijevremenu starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu te korisnika samca koji ostvaruje pravo na doplatak za tuđu pomoć i njegu kao jedini prihod – pojasnio je Šamec te dodao da će se korisnicima zajamčene minimalne naknade i troškova stanovanja podmirivati mjesečni račun, a korisnicima koji ostvaruju pravo na navedene mirovine jedan odvoz otpada mjesečno.

Potpora za udruge

Prihvaćena je i odluka o dodjeli sredstava financijske potpore prema programima rada udruga u 2020. godini. Sredstva su namijenjena za pet dobrovoljnih vatrogasnih društava, šest sportskih udruga u natjecanjima te za sportske udruge s registriranom djelatnosti lovstva, zaštite okoliša i sportske rekreacije, kulturno-umjetničke udruge, udruge za poticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede, kao i za udruge za umirovljenike, invalide i sudionike Domovinskog rata. Za projekte i programe udruga raspisat će se javni natječaj ukupne vrijednosti 360 tisuća kuna. Značajna sredstva osigurana su za sufinanciranje troškova produženog boravka.

– Općina Trnovec Bartolovečki sufinancirat će program produženog boravka učenika u osnovnim školama u Trnovcu i Šemovcu u 2020. godini. Roditelji će mjesečno po učeniku plaćati 350 kuna, Varaždinska županija 100 kuna, a ostatak do pune mjesečne cijene produženog boravka Općina Trnovec Bartolovečki, koje ja za te potrebe u proračunu rezervirala 302 tisuće kuna – završio je Šamec.

 

Komentari