Članovi Općinskog vijeća Trnovca Bartolovečkog na sjednici održanoj u četvrtak, 13. lipnja, izabrali su članove Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki.

– Savjet mladih broji petero članova, a osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život lokalne zajednice putem njihova sudjelovanja u radu Općinskog vijeća, da svojim prijedlozima i mišljenjima utječu na pripremu, donošenje i provedbu odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća, koje su od interesa za mlade, te provode informiranje i savjetovanje mladih u Općini Trnovec Bartolovečki – pojasnio je načelnik Općine Trnovec Bartolovečki Zvonko Šamec.

Inače, preko javnog poziva zaprimljene su dvije pravovaljane kandidature sa petero kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, jedna Mladeži Općinske organizacije HDZ-a i druga Mladih HNS-a Podružnice Trnovec i Foruma mladih SDP-a Općinske organizacije Trnovec Bartolovečki.

Nakon tajnog glasovanja članovi Općinskog vijeća u Savjet mladih izabrali su: Manuela Jurića, Dariu Zorčec, Eriku Cvrtnjak, Kristinu Guzi te Patriciju Hrman.

Članovi Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki imaju mandat od tri godine, a na konstituirajućoj sjednici bit će izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Općinsko vijeće razmatralo je izvješće o potrošnji energenata u javnim objektima u 2018. godini. Ukupni troškovi plina u 16 javnih objekata bili su 91.865,33 kune, struje u 24 objekta 69.751,45 kuna, javne rasvjete u šest naselja 329.231,25 kuna te vode u 20 javnih objekata 22.158,85 kuna.

Dodajmo i da su vijećnici donijeli zaključak o opremanju Društvenog doma u Zamlaci te odluku o sanaciji terase vrtića „Zeko” u Trnovcu.

Komentari

14.06.2019. 12:45h Zadnja izmjena: 14.06.2019. 12:46