natječaj za programe

Općina Veliki Bukovec poziva udruge sa svog područja da se prijave na Javni natječaj

Objavljeno: 19.01.2017. 10:25

Foto: Arhiva

Općina Veliki Bukovec je objavila Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u tekućoj godini.

U sklopu natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe koji su kratkoročni, manjeg opsega, uglavnom jednokratnih aktivnosti u koje je uključen manji broj korisnika, a koji se provode na području Općine.

Programi mogu najduže trajati 12 mjeseci, zaključno do 31. prosinca, a najmanji iznos koji se može odobriti je 500 kuna, dok je najveći 38 tisuća kuna.

Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Ostali detalje koje udruga mora ispuniti kako bi svoj program prijavila na natječaj nalaze se na internet stranicama Općine Veliki Bukovec.

 

Komentari