Općina Vidovec subvencionira osiguranje usjeva

Objavljeno: 16.03.2011. 11:59

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:08

Općina Vidovec nastavlja sa programom sufinanciranja osiguranja usjeva poljoprivrednika sa svojeg područja sa 25 posto ukupnog iznosa osiguranja, a najviše do 5.000,00 kuna.

S obzirom da je država i županija odustala od sufinanciranja, u općini su mišljenja da se ovaj projekt treba nastaviti s obzirom da se veći dio žitelja općine intenzivno bavi poljoprivredom.

Za osiguranje usjeva ove godine predviđeno je oko 122 tisuće kuna.

Uvjet za sufinanciranje je da svaki osiguranik ima podmirene sve obveze prema općini, da je upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te da sklopi policu osiguranja do 31.05.2011. godine.

Prema riječima općinskog načelnika Brune Hranića ovo je jedan od  načina na koji općina pomaže svojim poljoprivrednicima u prevladavanju teške situacije u poljoprivrednoj proizvodnji, pogotovo imajući u vidu negativna iskustva sa prošlim elementarnim nepogodama (tučama i poplavama) koje su nanjele velike štete na poljoprivrednim usjevima.

U 2008. godina općina je izdvojila 100 tisuća kuna za sancija štete na gospodarskim i stambenim objektima  od posljedica tuče.

U pomoć kod nastalih šteta zbog poplava u rujnu prošle godine uskočila je putem svog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogodaVlada RH izdvojivši 429.721,00 kuna.

Komentari