OPĆINA VINICA

Općina Vinica: Ovo su projekti od najveće važnosti i značaja za našu Općinu

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 05.02.2021. 14:21

Zadnja izmjena: 05.02.2021. 14:49

Projekti od najveće važnosti i značaja za Općinu Vinica su između ostalih dogradnja dječjeg vrtića, sanacija klizišta, modernizacija i sanacija nerazvrstanih cesta te rekonstrukcija javne rasvjete,  priopćila je općinska vlast.

Tekuće investicije odnose se na nabavu malčera, postavljanje ograde na donjem dijelu groblja, postavljanje novog dječjeg igrališta u sklopu vrtića radi korone.- Osim raznih potpora koje isplaćujemo iz proračuna, kroz tekuće donacije građanima i kućanstvima sufinancirali smo energetsku obnovu obiteljskih kuća, isplaćivali potpore za novorođenčad, sufinancirali osiguranje poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada i okrupnjavanje zemljišta. Osigurali smo i isplatili sredstva za nabavu opreme OPG-ovima i poduzetnicima, subvencionirali kamate na dobivene kredite, a najveća stavka u potporama odnosi se na sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima - izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

''Preko 15 mil kn ulaganja''

Kada se sva nabrojena ulaganja i potpore zbroje, iz Općine pišu kako je u pitanju iznos od preko 15 milijuna kuna.  - Cilj nam je pripremiti svu dokumentaciju za izgradnju nove školske športske dvorane, kroz energetsku obnovu obnoviti Društveni dom u Gornjem Ladanju, urediti poljske puteve, riješiti odvodnju oborinskih voda gdje su radovi na Aglomeraciji završeni, sudjelovati u EU projektima, kao i niz svih drugih aktivnosti - rekao je načelnik.

O sufinanciranju vrtića

- Općina je prošle godine postala vlasnikom dječjeg vrtića koji ima kapacitet do 110 djece, a od ove godine na prijedlog načelnika sufinanciranje ekonomske cijene koje je do sada bilo 50% iznositi će 60%. Navedena mjera uvedena je loše demografske slike koja je pogodila i našu općinu, međutim općina je već lani izmijenila visinu potpore tako da za prvo dijete iznosi 5.000,00 kn, a za svako slijedeće uvećava se za 1.000,00 kn - zaključuje načelnik.

Komentari